alt.Eatery คอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์ของอาหาร Plant-based ใจกลางเมือง

  • June 02, 2022

       นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ NRPT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกันของสตาร์ทอัพอย่าง โนฟ ฟู้ดส์ และ อินโนบิก (เอเซีย) ที่ลงทุนโดย ปตท. ในการจับมือ แสนสิริ เปิดตัวร้าน “alt.Eatery” หรือ “อัลท์ อีทเทอรี่” คอมมูนิตี้อาหาร Plant-based ที่สุขุมวิท 51 ใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพฯ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เพียบพร้อมด้วยอาหาร Plant-based นานาชนิดที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

            คุณบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า NRPT ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช เปิดตัวร้าน “alt.Eatery” ก็เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ร้าน alt.Eatery เป็นศูนย์กลางของอาหารแห่งอนาคตแห่งแรกของประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คนไทยมีทางเลือกในการบริโภคอาหารและช่วยลดการเกิดโรค นอกจากนี้ “alt.Eatery” เป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ Life Science หรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตของอินโนบิก (เอเซีย) ด้วยการนำการวิจัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของไทย เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังเติบโต และมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยอาหาร Plant-based นานาชนิดคัดสรรจากผู้ประกอบการไทย เพลิดเพลินกับกิจกรรม Workshop สอดแทรกความรู้นวัตกรรมอาหารและการดูแลสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Roof พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโลกแห่งอนาคต  อาทิ จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มุ่งเป็นโมเดลต้นแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และประธานกรรมการ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า โนฟ ฟู้ดส์ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ซึ่งนอกจากจะคำนึงถึงเรื่องรสชาติที่ผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทยังคำนึงถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมการบริโภคโปรตีนจากพืชให้มากขึ้น ทั้งนี้ การผลิตอาหาร Plant-based จะสามารถช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่สืบเนื่องจากการทำปศุสัตว์ได้มากถึง 30%

         ทางด้าน คุณเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤตโลกร้อนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมกันหยุดยั้ง แสนสิริจึงให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนในทุกกระบวนการและทุกมิติของการทำธุรกิจ โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในด้านความยั่งยืน คือ เอ็นอาร์พีที เพื่อพัฒนาร้าน alt.Eatery บนพื้นที่ดินสุขุมวิท 51 ของแสนสิริ พร้อมเชิญชวนคนเมืองร่วมใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก

 

          แบรนด์ alt. ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืชทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากผลวิจัยพบว่ากรรมวิธีการผลิตอาหาร Plant-based สามารถช่วยลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง 30% นอกจากนี้เอ็นอาร์พีทียังได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณ์ให้อร่อยถูกปากคนรุ่นใหม่ ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์ มีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ ถูกหลักโภชนาการ สามารถรับประทานได้ทุกวัน

 

       การเปิดตัวร้าน “alt.Eatery” จึงถือเป็นอีกการสร้างและให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนในทุกกระบวนการและทุกมิติของการทำธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้แห่งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  เป็นร้านที่ไม่ใช่แค่ตัวเลือก แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนคนเมืองร่วมใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกอีกด้วย