“จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต” ปตท. เชิญชวนร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38

  • May 24, 2023

 อีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ ศิลปิน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมถ่ายทอดผลงานเล่าความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ ผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานทางด้านทัศนศิลป์อื่นๆ สำหรับการประกวดศิลปกรรมของ ปตท.

 

โดยในปีนี้  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ผ่านหลากหลายประเภทศิลปกรรม ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเยาวชน และระดับประชาชนทั่วไป ในหัวข้อการประกวด “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต” ที่มาจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั้งโลกไปโดยสิ้นเชิง การท้ายทายโลกอนาคต คือการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดในทุกมิติ ซึ่งประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังวิกฤติโควิด-19 คนทุกรุ่น ทุกสาขาอาชีพ เริ่มกลับมามีพลังกายและพลังใจ ปรับตัว ลุกขึ้นใหม่พร้อมความหวังอีกครั้ง

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่อยู่เคียงข้างคนไทยข้ามผ่านวิกฤติมาหลายครั้ง ครั้งนี้ถือเป็น “ความท้าทาย” และ “โอกาส” ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานและริเริ่มธุรกิจใหม่ เพื่อ “จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต” การประกวดครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปิน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมถ่ายทอดเล่าความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ในช่วงชีวิตเดียวกันที่ผ่านมาพร้อมความหวังในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นจดหมายเหตุของประเทศ ในรูปแบบของงานศิลปะ โดยมีรางวัลแบ่งตามระดับ ตั้งแต่ 10,000 บาท จนถึง 200,000 บาท

 

สำหรับการส่งผลงาน ผู้สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ทางไปรษณีย์ ให้เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ผลงานจะต้องส่งถึงจุดรับผลงานไม่เกินวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เท่านั้น โดยส่งไปที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 096-7820748 หรือจะส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่

-ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

-หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2566 และตัดสินการประกวด วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 .